מזל טוב ליום ההולדת

חודש יולי

קמה יעל 02/07
שור שיפי 02/07
שפירא גילה 02/07
דורון יצחק 03/07
מנור לאה 04/07
זליקוביץ יעקב 05/07
שחר אמיר 05/07
מילגרם שרה 06/07
גרינברג פרלה-פנינה 06/07
אור חנה 06/07
טמיר אלי 08/07
וייל טובה 09/07
רוטפלד מרים 12/07
פלופסקי לאון 13/07
צינמן מיכל 14/07
שלייפר ישראל 14/07
סגלוב חנה 15/07
לוין רחל 15/07
ויסבך שמואל 15/07
ברקוביץ אריה 17/07
קרזבום אריה 18/07
הובר נורית 21/07
יפה פרנקי 23/07
טורזינסקי ברטה 24/07
קריגל מנחם 25/07
מסלר אליעזר 25/07
מזרחי יהודית 25/07
זולקוב גנריאטה 25/07
גולדנברג זיוה 25/07
גינזבורג מרים 27/07
רוזנשיין אלכסנדר 29/07
ון דאם בני 30/07
טל זאב 30/07
גינזבורג אלברט 31/07