מזל טוב ליום ההולדת

חודש אוגוסט

שוצמן רחל 01/08
שרייר יפה 01/08
גייבסקי נלי 02/08
טל נגה 02/08
יניב חנה 02/08
גרוס רצארד 04/08
טל דנה 05/08
זק שחר 07/08
מרמלשטיין עליזה 07/08
שריד עוזי 08/08
אלון ליאורה 10/08
שנער היידי 10/08
בן נחום גילי 11/08
ריבק נורית 11/08
אביגדול אלכסנדר 12/08
אפרת יעקב 12/08
ולפר מיכאל 13/08
פרר אייבן 15/08
ויזן יהושע 15/08
ברטל רמי 17/08
גלסר אנדרי 18/08
פרסט רחל 19/08
פינטל יעקב 20/08
ארד רבקה 21/08
בולגרו סילביה 21/08
כץ אירינה 21/08
רהב יוסף 22/08
ברנר מרים 24/08
אופיר אהרן 25/08
שקולניק ליאורה 26/08
אלדר ליאורה 28/08
גרינמן בנימין 29/08
נביא יהודה 29/08
גנות אסתי 30/08
פורת מרים 30/08
ינקוביץ ציפי 31/08