מזל טוב ליום ההולדת

חודש דצמבר

חיימוביץ ולריו 01/12
סגל סרג'יו 02/12
בן אברהם רות 03/12
חיאט לאה 03/12
סגל מרטין 05/12
ציפין שמואל 06/12
מנור שי 06/12
אגרט מריה ריצ'י 06/12
שור חנן 07/12
כץ הדסה 08/12
פסטרנק יוסף 08/12
עוזיאל שושנה 10/12
דיכטוולד אורה 10/12
ישראלי שרה 12/12
טיבן אילנה 13/12
עוזיאל דניאלה 14/12
ויסבך ציפי 15/12
תדמור סידוניה 16/12
מזרחי שמחה 16/12
גוטליב ליפא 20/12
ברויז אברהם 23/12
כהן יעקב 24/12
זק יניב 26/12
קרנבסקי מרק 29/12