מזל טוב ליום ההולדת

חודש אפריל

בכר אסתר 01/04
חנניה רות 01/04
סבן אאידה 02/04
לחמן אהובה 03/04
כוכבא שלומית 06/04
פלדמן משה 06/04
קייט אלן 06/04
רמן נחום 06/04
פורת רבקה 09/04
בראל מיכאל 11/04
צוק-רמון יהודית 11/04
גל ראובן 13/04
רוזנר סופי 15/04
רוזנר מיקי 15/04
לאור חוה 15/04
ארליך מלכה 16/04
בוחניק אשר 17/04
יננקו ויאצ'סלב 17/04
שרן מיכאל 17/04
גיל-פז עליזה 19/04
אהרון נתן 22/04
זינגר שולמית 22/04
שוחט נויה 22/04
לוין איטה 24/04
סנה שושנה 25/04
רן שמחה 26/04
מסלר לאה 29/04
שושני חנה 29/04